Quy trình nuôi Ếch trong bể xi măng và cải tiến mô hinh nuôi Update 05/2022

: Tìm hiểu mô hình nuôi cá diêu hồng trong lồng bè Update 05/2022

Xin giới thiệu với bà con kỹ thuật cơ bản về nuôi ếch trong bể xi măng và cải tiến mô hình nuôi:

Rate this post