Quy trình nuôi Ếch trong bể xi măng và cải tiến mô hinh nuôi Update 09/2022

: Phòng trị một số bệnh khi nuôi cá ngừ Update 09/2022

Xin giới thiệu với bà con kỹ thuật cơ bản về nuôi ếch trong bể xi măng và cải tiến mô hình nuôi:

Rate this post